fbpx

Avatar Embroidery

คุณมี 0 คอยน์

ปักลงบนหนัง

ชิ้นงานแรกเป็น Key cover นะคะ(ขยาย)

ชิ้นงานสองเป็นสายคล้องหน้ากาก (ย่อ)

สำหรับรูปนี้ แบบขยาย ความละเอียดของลายปักยัง ok อยู่ค่ะ

ส่วนแบบย่อ รายละเอียดอาจจะลดลงไปบ้างค่ะ